logo
  • Virðing -
  • Jákvæðni -
  • Framsækni -
  • Umhyggja

Börn í Krikaskóla

Í  Krikaskóla eru börnin í öndvegi. Megináhersla er lögð á vellíðan barna og vandaða náms og kennsluhætti  en nauðsynlegt er að þetta fari saman, enda grundvöllur að góðu skólastarfi.

Strax frá tveggja ára aldri er lagður grunnur að samfellu í námi barnanna. Færni og hæfni hvers barns er efld með heildstæðri nálgun í  öllum grunnþáttum menntunar.  

Samskipti allra í skólasamfélaginu ættu að vera lituð af gagnkvæmri virðingu, kurteisi og tillitssemi, enda forsenda þess að öllum líði vel.  Ábyrgð fylgir frelsi hverju sem eykst með auknum þroska.

Gagnkvæmt traust og jákvæð og uppbyggileg samskipti móta framar öðru góðan starfsanda. 

Ánægður og áhugasamur einstaklingur sem tekst á við skyldur sínar af ábyrgð og festu nær árangri í starfi sínu. 
Þannig er gott sjálfstraust og jákvæð sjálfsmynd grundvöllur sjálfstæðra vinnubragða og góðrar samvinnu. Eins þarf hver einstaklingur að temja sér ábyrga umgengni og bera ábyrgð á sínu nánasta umhverfi og samfélagi.
Nemendur

Sungið með börnum - Söngur og raddþroski barna

Söngur er hluti af eðlilegum þroska barna en söngur er okkur eðlislægur. Á fyrstu skólastigum er mikið unnið með söng í skólastarfi en sú vinna dvínar þegar börnin eldast og færist yfir í tónmenntakennslu og kóra. Á fyrstu árunum byggist söngþroski að miklu leyti á aukinni þátttöku barnsins við hluti í umhverfi sínu. Þroskinn endurspeglast í mörgum mismunandi söngstílum eða háttalagi sem eru áberandi á aldrinum eins til fimm ára.

Söngur

Börnin eru á þessum aldri gáskafull, skapandi og sanka að sér upplýsingum úr umhveri sínu; þar með tónlist. Söngþroski barna nær hámarki á miðjum skólaaldri, þegar börn eru um 10 - 12 ára.Tónlist er mikilvægur hluti af námi barna.

Hér má finna Söngbók Krikaskóla


Fylgjast má með starfi barnanna nánast daglega á Fésbókinni í máli og myndum

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira