logo
  • Virðing -
  • Jákvæðni -
  • Framsækni -
  • Umhyggja

Skólinn

Krikaskóli

Krikaskóli er samþættur leik-og grunnskóli fyrir börn á aldrinum tveggja til níu ára.

Skólinn starfar samkvæmt ákvæðum í Aðalnámskrám leik- og grunnskóla, skólastefnu Mosfellsbæjar og tekur mið af hugsmíðahyggjunni.

Hugsmíðahyggjan er námskenning sem gengur út frá því að þekking sé afurð þess hvernig einstaklingar skapa merkingu úr reynslu sinni. Lögð er áhersla á að námsumhverfið sé opið, verkefnin raunveruleg  og  börnin virk í að byggja upp eigin þekkingu. Byggt er lýðræðislegum gildum sem gefa fyrirheit um gott skólastarf.

Krikaskóli er opinn frá kl. 7:30-17:00.

Skrifstofa skólans er opin frá kl. 8:30-15:00.